Læs mere om manuskriptet

Fra ide til manuskript
Tidligt i forløbet skal du gøre op med dig selv, om du vil skrive bogen alene eller vil være del af forfattergruppe. Måske vil du være redaktør af en antologi eller lign. Nogle nyder en individuel fordybelse under arbejdet med en bog, mens andre får et kick af at være del af en forfattergruppe. Hvis man er flere om arbejdet, er det en god ide at lave klare aftaler m.h.t. arbejdsfordelingen og de økonomiske aspekter - lige fra begyndelsen.
Under alle omstændigheder vil forlaget altid være parat til at være fødselshjælper og sparringspartner.

Kontrakt
Når forlaget og du indleder samarbejdet, får du tilsendt en standardkontrakt, som de fleste danske forlag anvender. Kontrakten fastsætter også dit honorar m.v. Du forpligter dig samtidig til at aflevere et færdigt og satsklart manuskript på en aftalt dato. Men måske har du allerede et færdigt manuskript?

Manuskriptets udformning
De allerfleste skriver deres manuskript på pc og er vant til at bruge tekstbehandlingsprogrammers lay-out muligheder. MEN når man skriver et manuskript, skal man overlade lay-outet til forlagets grafiker og koncentrere sig om den rene tekst.

Anvend disse simple regler:

 

 • begræns dig til allerhøjst tre niveauer af overskrifter
 • fast venstrekant og løs højrekant
 • bred venstremargin
 • linieafstand 1,5
 • automatisk orddeling slås fra
 • før nyt kapitel brug kommandoen "ny side"
 • brug automatisk sidenummerering
 • brug tabulatortasten og ikke mellemrumstasten
 • fremhæv ved hjælp af fed eller kursiv
 • brug ikke VERSALER
 • ingen mellemrum før punktum, komma, spørgsmålstegn, kolon og udråbstegn
 • ikke punktum efter overskrifter
 • vær konsekvent m.h.t. til stavemåde og forkortelser
 • overvej muligheden for at generere stikord til stikordsregister
 • citater efterfølges af parentes med forfatterens efternavn, årstal for udgivelsen og sidetal, f.eks. (Jensen 2002, s. 19)
 • fodnoter bør kun anvendes til uddybende kommentarer - ikke litteraturhenvisninger
 • evt. litteraturliste udarbejdes alfabetisk efter efternavn
 • udenlandske citater oversættes til dansk

 


Læs om det amerikanske referencesystem her: Vejledning i APA referencesystem.

Med hensyn til forkortelse, tegnsætning osv. skal du henholde dig til Dansk Sprognævns retskrivningsregler.

Illustrationer
Fotos og tegninger kan være appetitvækkere, men før du beslutter dig for at bruge dem, skal du overveje deres produktions- og ophavsrettighedsmæssige forhold. Billederne skal være af høj teknisk kvalitet og husk desuden at tage højde for, at udgifter til rettigheder normalt trækkes fra forfatterhonoraret.
Illustrationerne nummereres og ledsages af billedtekster, som gemmes i en særlig fil "billedtekster". Husk, at alle elektroniske illustrationer skal leveres i særskilte filer. Også selvom de er indlejret i worddokumentet.

Korrekturlæsning
Før manuskriptet indsendes, læses der grundig korrektur for redigerings- og stavefejl. Tegnsætning kontrolleres, almindelige indtastningsfejl som f.eks. dobbelt mellemrum fjernes.
Søg og erstat funktionen kan være en stor hjælp.

Der vil være den risiko, at du kender din tekst så godt, at du bliver blind over for fejl - få derfor evt. en anden til at læse manuskriptet igennem.

Støt dig til korrekturtegnene her.

Et produktionsklart manuskript skal indeholde

 

 

 • evt. forord
 • indholdsfortegnelse
 • bogens tekster
 • evt. noter
 • illustrationsmateriale evt. i elektronisk form (behold originalerne indtil andet er aftalt)
 • evt. stikordsregister
 • evt. litteraturliste (afleveres særskilt)
 • liste over copyright på fremmede tekster og billeder (husk udtømmende kildeangivelser)


Det færdige manuskript afleveres både i papirform og på diskette/cd-rom påført titel, forfatternavn anvendt tekstbehandlingsprogram og dato.

Husk selv altid at have en komplet kopi af alt materiale, der tilsendes forlaget.