Nye manuskripter

Skriv en bog
Hvis du tumler med planer om at få udgivet en bog, er du meget velkommen til at henvende dig til Billesø & Baltzer. Vi udgiver hovedsagelig fagbøger inden for alle områder. Håndbøger, lærebøger og opslagsværker er også vores område. Romaner, børnebøger og digte er ikke os.

Det behøver absolut ikke at være et færdigt manuskript, for faktisk kan det være bedre at tage stilling til et evt. samarbejde mellem forlaget og dig, når du stadigvæk er på idéplanet.

Undersøg bogmarkedet for, om andre allerede skulle have skrevet og udgivet din bog - se f.eks. på www.bogguide.dk eller www.bibliotek.dk. Overvej, om du i givet fald giver emnet en ny og spændende drejning.

Hvis du stadigvæk brænder for din bog, så sender du os en kort redegørelse for, hvad bogen skal handle om, en synopse og f.eks. en indholdsfortegnelse. Et enkelt prøvekapitel, som ikke behøver at være bogens første, giver os et indtryk af din skrivestil og sprogtone. Skriv også gerne et par ord om din faglige baggrund for udgivelsen.

Send ikke dit idéoplæg eller manuskript til flere forlag på en gang - vi behandler dit forslag hurtigt og seriøst, når du alene sender det til os. Send først en e-mail med ide og lidt tekst, så vi kan afgøre, om du skal sende hele manuskriptet til os.

Når Billesø & Baltzer har besluttet sig for at udgive din bog, vil der være et tæt samarbejde mellem en (fag)redaktør og dig. På Billesø & Baltzer er der ikke langt fra manuskript til færdig bog. Læs mere om manuskriptet her.

Vi modtager pt. desværre ikke forslag eller manus til nye bøger:

Billesø & Baltzer
Kirke Værløsevej 26 A
3500 Værløse

Mærk kuverten:
"Bogidé"

Husk afsenderadresse!