Om forlagene

For over 40 år siden etablerede Per Billesø forlaget, mens han var under uddannelse. Det var den gang, da bøgerne blev sat i bly og offsettryk ikke var standard. De første udgivelser, som stadig udkommer, er de årlige håndbøger for gymnasiet og HF. Legathåndbøger kom til i 1976, og forlaget var først på markedet med en total vejviser til alle legater og fonde. Senere også i CD-ROM udgaver.
Lærebøger og håndbøger for folkeskolen, seminarier og voksenundervisere er også væsentlige bestanddele.
For helt andre grupper er udgivet vejvisere til museumsverdenen, for forældre om spædbørnspleje, opdragelse og navngivning samt mange andre områder som f.eks. sportsfiskeri, og andre sportsgrene lige fra karate til marathon. Bøger om fly, tog og fyrskibe er andre emner.
Forlagets succes er skabt af de over 400 eksterne redaktører, oversættere, grafikere og forfattere, der gennem tiderne er blevet knyttet til forlaget.
Vi vil gerne udvide kredsen og efterlyser derfor altid manuskripter, forslag til nye håndbøger og andre gode ideer og forslag. Læs mere nedenfor.

Billesø & Baltzer Bogforlag, Kirke Værløsevej 26 A, 3500 Værløse, tlf.: 44 47 02 33, fax: 77 34 02 77, E-mail: billesoe@forlagene.dk

Nye manuskripter 

Læs mere om manuskriptet