Fokus på skolestart

178,00 kr.

Red. Kirsten Meldgaard og Poul Svendsen
Antologi om skolestart med bidrag fra kompetente skolefolk.
ISBN: 87-87984-776
Bogen er en tilgængelig og grundig bog, der kan give pædagoger, lærere og skolebestyrelser en indføring i forskellige aspekter på skolestartområdet samt videregive erfaringer fra nogle af de mest spændende projekter på området. Bogen er en nyrevideret udgave af "Samordnet skolestart" med bidrag fra en række kompetente personer på området. Bogen giver en teoretisk baggrund for skolestarten og indeholder praksisbeskrivelser fra skoler og kommuner over det meste af landet.

Fokus på skolestart
Red.: Kirsten Meldgaard og Poul Svendsen
240 sider, ill.