Psykologiske processer

298,00 kr.

Af Gabriele Amann og Rudolf Wipplinger
Ny lærebog til undervisning på de gymnasiale uddannelser. Bogen kan samtidig anvendes som en introduktion til psykologi på andre uddannelser.
ISBN: 87-7842-165-9

Bogen behandler en bred vifte af psykologiske områder, spændende fra udviklingspsykologiske teorier over mere biologisk funderede områder af psykologien som perception og socialpsykologiske afsnit om f.eks. kommunikation til nyere skud på stammen som sundhedspsykologi. Den pædagogiske tilrettelæggelse af bogen er konsekvent. Alle emner og områder er illustreret, eksemplificeret, belyst med internationale forskningseksempler og udrustet med elevopgaver, som giver en aktiv og praktisk indgang til de teoretiske emner.

Bogen vil egne sig som grundbog i faget psykologi efter den nye reform. Det skyldes flere ting. Først og fremmest den faglige alsidighed og grundighed, som udmærker bogen, og herudover den gennemtænkte pædagogisk tilrettelæggelse af bogen.

"Psykologiske processer" indeholder et så omfattende materiale, at den vil kunne bruges på både C-niveau og B-niveau. På C-niveau kan f.eks. læses de introducerende og grundlæggende afsnit inden for læring, udvikling, socialpsykologi og perception. På B-niveau vil kapitlerne om komplekse kognitive processer, motivation og emotion, personlighedspsykologi samt psykiske forstyrrelser og behandling kunne finde god anvendelse. Endelig vil bogen kunne bruges i forbindelse med udarbejdelse af individuelle elevopgaver om forskellige emner.

Forfatterne er de to psykologer Gabriele Amann, professor ved Institut for Psykologi, Salzburg Universitet, og Rudolf Wipplinger, praktiserende psykolog og psykoterapeut. Den danske udgave er oversat og bearbejdet af Ulla Søgaard, som har mange års erfaring med undervisning i psykologi og tysk i gymnasiet.

Hjælpesymboler gør det nemt for elev og lærer at orientere sig i teksten:

Opgaver
Forslag til opgaver, som illustrerer og fremmer anvendelsen af det gennemgåede stof. Tjener også til forberedelse af det nye stof, idet det gennemgåede skal genkaldes og aktiveres. Arbejdsforslagene kan i en del tilfælde løses individuelt, i andre tilfælde skal de løses kollektivt i en gruppe.

Eksempler
konkretiseringer, eksempler, cases mv.

Eksperimenter
Beskrivelse af psykologiske eksperimenter, som giver empirisk belæg for fremstillede teorier, modeller og psykologiske teorier. Beskrivelsen giver samtidig et indblik i planlægning og metodevalg ved gennemførelse af psykologiske undersøgelser og eksperimenter.

Psykologiske processer
Grundbog i psykologi
Af Gabriele Amann og Rudolf Wipplinger
372 sider, ill., stort format
Billesø & Baltzer

Indholdsfortegnelse
Forord
Kapitel 1: Hvad er psykologi?
Kapitel 2: Mennesket og dets perception af omverdenen
Kapitel 3: Indlæring og hukommelse
Kapitel 4: Komplekse kognitive processer
Kapitel 5: Menneskets udvikling
Kapitel 6: Motivation og emotion
Kapitel 7: Mennesket og dets sociale omverden
Kapitel 8: Menneskets personlighed
Kapitel 9: Interpersonel kommunikation
Kapitel 10: Psykiske forstyrrelser og behandling
Kapitel 11: Menneskets sundhed
Litteratur
Billedfortegnelse
Stikordsregister

*** Læs uddrag af bogen

*** Se brochure om bogen