Relationer i psykologien, 2. udgave

-
Red. Tom Ritchie
Et menneske uden relationer er som en fisk uden vand – det kommer ingen vegne. Vi har brug for relationer til andre, fordi mellemmenneskelig kontakt er en forudsætning for vores liv og udvikling.
ISBN: 978-87-7842-209-5

I denne antologi ser en række fremtrædende psykologer og pædagoger på relationens rolle i psykologien. De forskellige teorier er opdelt i tre grupper: udviklingspsykologien, sprog og kommunikation samt kultur og samfund. I forordet skriver redaktøren, Tom Ritchie, at man ved at fokusere på relationer, kommer ind på selve nerven i det pædagogiske arbejde.

Der har i de senere år været en stigende interesse for relationer eller relationstænkning i pædagogiske sammenhænge. Der er et bredt udbud af kurser, efteruddannelser og publikationer, hvis omdrejningspunkt er den relationelle tilgang til praksis. På baggrund heraf er det aktuelt at spørge, om der tale om et forbigående modefænomen, eller om relationstænkning rummer en substans, der berettiger interessen. Det spørgsmål forsøger antologien at afklare.

De traditionelle bånd til de gamle fællesskaber som kirken, familien, lokalsamfundet, de sociale klasser m.m. er erstattet med en tiltagende individualistisk orientering til tilværelsen. I denne individualiseringstendens sættes den enkeltes identitet og selvrealisering i centrum, og dermed opstår der en interesse for de relationelle sammenhænge, hvori individet indgår. Relationerne bliver mere synlige.

Antologien kan læses af alle med interesse for psykologi, herunder studerende på pædagog- og lærerseminarier samt efteruddannelsesforløb på CVU.

Antologien er redigeret af Tom Ritchie, pædagogisk konsulent og seminarielærer ved Københavns Dag- og Aftenseminarium.
Ritchie har også redigeret: Relationer i teori og praksis og Relationer i skolen.

UDSOLGT, men findes som e-bog *** her

Relationer i psykologien
2. udgave
Red.: Tom Ritchie
300 sider, ill.
Billesø & Baltzer

Indholdsfortegnelse:
Forord
Relationer, udvikling og selvet
1. Daniel N. Sterns begreb om selvet og de mellemmenneskelige relationer af Claus Kragh-Müller
2. Tilknytningens betydning for etablering af nære relationer af Julie Raunstrup Riis-Hansen
3. Relationer, anerkendelse og underkendelse af Grethe Kragh-Müller
4. Relationer i selvpsykologien af Preben Bertelsen
5. Meads socialpsykologi af Inger Glavind Bo

Relationer, sprog og kommunikation
6. Om narrativ psykologi - eller der skal gode relationer til en god fortælling! af Flemming Andersen
7. Relationer, sprog, identitet og magt af Allan Holmgren
8. Relationel subjektivering - socialkonstruktionistisk teori om relationer af Jo Krøjer
9. Gregory Batesons relationsbegreb af Bent Ølgaard

Relationer, kultur og samfund
10. Situation og relation - et barndomspsykologisk perspektiv af Dion Sommer
11. Virksomhedsteori - perspektiver på relationer af Stig Broström
12. Væren i forhold: Relationer i kritisk psykologisk perspektiv af Ole V. Rasmussen
Om forfatterne

*** Læs uddrag af bogen

*** Se brochure om bogen