Sundhed, udvikling og læring

298,00 kr.

Red. Käte Akselsen og Børge Koch
Hvad er sundhed? Ny antologi om børn og unges sundhed.
ISBN: 87-7842-177-2

Sundheden er til debat. I Danmark og det øvrige Norden forskes der inden for flere felter i at afdække de fysiske og mentale sundheds- og risikofaktorer. Denne nye antologi præsenterer i det lys forskellige professionelle perspektiver på børn og unges sundhed.
Med hvad er sundhed i det hele taget? Og hvordan kan sundhed forstås i et nutidigt lys?

Fra officiel side fokuseres der meget på det fysiske aktivitetsniveau som det bedste middel til at bevare eller forbedre sundhedstilstanden. Samtidig forskes der også en hel del i bevægelsens betydning for læring, der ellers traditionelt er blevet anset som et kognitivt anliggende i skolernes praksis.

Det er redaktørernes håb, at bogen kan inspirere til ændring og udvikling af praksis - bl.a. institutionel praksis, læringspraksis og praksis i fritidssektoren.
Bogens forfattere repræsenterer tilsammen forskningsområdet, professionsområderne og praksisfeltet omkring børn og unge.

Bidragsyderne er ikke udvalgt ud fra en overordnet fælles teoretisk enighed mellem dem, men ud fra, at de hver især har en specifik faglig forståelse, der er væsentlig for helheden.
Potentialet ved de forskellige faglige forståelser er, at de tilsammen udvider grundlaget for helhedsorienterede og koordinerede overvejelser og praksistiltag - på tværs af institutionelle grænser.

Forfatterne er Uffe Juul Jensen, Bente Jensen, Bjarne Bruun Jensen, Bente Klarlund Pedersen, Mia Herskind, Anders Szczepanski, Peter Paludan, Lotte Bælum, Niels Sandø, Anne Riis Jensen, Karsten Sørensen, Jørgen Balslev Hansen, Tina Kolding, Grethe Sandholm, Hanne Værum Sørensen, Helle Thorup Schmidt, Mette Toftegaard Rasmussen, Søren Møller og Jan Milandt.

Bogen henvender sig til alle med interesse for børn og unges sundhed.

Sundhed, udvikling og læring
Professionelle perspektiver på børn og unges sundhed
Red.: Käte Akselsen og Børge Koch
320 sider, ill.
Billesø & Baltzer

Indholdsfortegnelse
Forord
Sygdom som erfaring eller fremmedlegeme - Sundhed som individuel autonomi eller gensidig omsorg? af Uffe Juul Jensen
Unges sundhed og sårbarhed - i et kompetenceperspektiv af Bente Jensen
Sundhedsfremme i dannelsesmæssigt og pædagogisk perspektiv af Bjarne Bruun Jensen
Det bevægende barn af Bente Klarlund Pedersen
Krop, bevægelse og læring af Mia Herskind
Sundhed og udendørspædagogik af Anders Szczepanski
Sundhed i fremtiden af Johan Peter Paludan
Samfundsmæssige strategier i sundhedsfremmende perspektiv af Lotte Bælum og Niels Sandø
Den kommunale sundhedstjeneste af Anne Riis Jensen
Skolens sundhedsundervisning - i teori og praksis af Karsten Sørensen
Sundhed i skolen - muligheder for sundhedsrelateret undervisning i de "traditionelt boglige fag" af Jørgen Balslev Hansen
Lærerrollen i sundhedsundervisningen af Tina Kolding
Vil vi ha' lærevillige børn - skal de ha' lærevillige voksne! af Grethe Sandholm og Hanne Værum Sørensen
Spisetid - tid til at spise? af Helle Thorup Schmidt
Mad og måltider - også i institutioner og skoler af Mette Toftegaard Rasmussen
Idrætsforeninger og ansvar af Søren Møller
For lidt og for meget.. af Jan Milandt
Om forfatterne

*** Læs uddrag af bogen

*** Se brochure om bogen