Almen didaktik

Stykpris v/ 1 328,00 kr.

Stykpris v/ 20 290,00 kr.

Red. Bjarne Gorm Hansen og Annalisa Tams
Ny antologi, som belyser relationer mellem undervisning og læring.
ISBN: 87-7842-181-0

"Almen didaktik" giver indsigt i vigtige didaktiske temaer og problemstillinger ud fra flere forskellige perspektiver. Bogens overordnede idé er at belyse relationer mellem undervisning og læring. Samtidig lægges der op til gode diskussioner, refleksioner og selvstændig stillingtagen.
Ud fra et kritisk, kommunikativt perspektiv argumenteres for en didaktisk relationsmodel med kategorierne: formål og mål, skolen som institution og organisation, den gode lærer, elevernes mangfoldighed, undervisningens indhold og de nye undervisnings- samt evalueringsformer.
Bogens tekster er disponeret ud fra almen didaktiske faktorer, der som sådan kan danne udgangspunkt for emne-, tema- og projektarbejder samt seminariefaglige projekter, hvor der samarbejdes mellem linjefag, de pædagogiske fag og praktikforløb.
Den første tekst kan bruges som udgangspunkt for arbejdet med planlægning, gennemførelse og evaluering af praktikforløb, ligesom den sammen med bogens andre tekster kan anvendes i forberedelsen af eksamensprojekter med selvvalgte didaktiske problemfelter.
Bogens tekster kan naturligvis også læses, analyseres og diskuteres enkeltvis, fx ud fra spørgsmål som:
- Hvad drejer teksten sig om?
- Hvad er det, der problematiseres?
- Hvordan analyseres problemet? (analyseteori, kilder/empiri)
- Hvilke konklusioner drages? Er konklusionerne relevante og gyldige?
- Hvad kan I som kommende lærere bruge teksternes budskaber til?

Antologien henvender sig til lærer- og meritstuderende ved seminarierne, men vil også kunne bruges mere bredt i CVU-ernes diplomuddannelser og efteruddannelser.

Almen didaktik
Relationer mellem undervisning og læring
Red.: Bjarne Gorm Hansen og Annalisa Tams
392 sider, ill.
Billesø & Baltzer

Indholdsfortegnelse:
Forord

I: Almen didaktik:
Annalisa Tams og Bjarne Gorm Hansen: Almen didaktiske temaer og problemstillinger i et kritisk kommunikativt perspektiv

II: Formål og mål:
Ole Thyssen: Værdier og dannelse i folkeskolen
Thorkild Thejsen: Debatten om formål og mål - værdier og idealer i folkeskolen
John Krejsler: Kampen om individet i folkeskolen

III: Institutionen:
Lars Qvortrup: Skolen som organisation i det hyperkomplekse samfund - Almen organisationsdidaktik
Henrik Windinge: Skole og skoleudvikling som ramme om didaktikken

IV: Læreren:
Erling Lars Dale: Professionel kompetence og etik i undervisningen
Per Fibæk Laursen: Den gode og autentiske lærer

V: Deltagerne:
Mariane Hedegaard: Dobbeltbevægelsen i undervisningen - udviklende læring
Marie Dam Mortensøn og Pernille Skovgaard Pedersen: Folkeskolen og livsformerne
Christian Quvang: Undervisningsdifferentiering og rummelighed i skolen - grænsen til specialundervisning

VI: Indhold:
Frede V. Nielsen: Indholdsbegrebet i didaktisk teori og tænkning
Vagn Oluf Nielsen: Organisering af undervisningens indhold - faglighed, tværfaglighed, projektarbejde

VII: Undervisningsformer og arbejdsmønstre:
Erik Håkonsson: Fra klasseundervisning til storyline og projektarbejde - didaktiske og metodiske principper
Susanne Aabrandt: Intelligens og læringsstile - didaktiske og metodiske principper
Lars Ulriksen: Gruppearbejde og projektarbejde - didaktiske modsætninger og paradokser

VIII: Evaluering:
Peter Dahler-Larsen: Skolen i evalueringernes tidsalder
Hanna Mølgaard: Evalueringens didaktik - et professionelt anliggende

Om forfatterne

*** Læs uddrag af bogen

*** Se brochure om bogen