Fascination og lærerfaglighed

238,00 kr.

Af Kirsten Fink-Jensen
Ny bog om børns brug af udtryk og udtryksformer
ISBN: 87-7842-188-8

Fascination og lærerfaglighed er en bog, der er baseret på forskning i børns brug af forskellige udtryk og udtryksformer i fri leg, i børnehaven, i skolen og musikskolen. Bogen indeholder mange beskrivelser af, hvordan forskellige sanseoplevelser vækker børns nysgerrighed og fascination. Et særligt fokus er rettet mod specialklasseelevers deltagelse i musikundervisning i folke- og musikskole.
Bogen udfordrer lærerens faglighed, og det belyses, hvad det er en for en form for faglighed, der kræves, for at læreren kan handle ud fra en opmærksomhed på børns fascinationer i en konkret situation. Musikundervisning med specialklasseelever er brugt som eksempel på, hvordan beherskelse af et fag kan få betydning for lærerens handlemuligheder.
Bogen vil inspirere lærere, der ønsker at udvikle deres faglige, pædagogiske og fagpædagogiske kompetencer.
Bogen henvender sig til lærerstuderende, lærere i folke- og musikskole, pædagoger samt alle, der er interesseret i pædagogisk forskning med børn.

Fascination og lærerfaglighed
Af Kirsten Fink-Jensen
200 sider, ill.
Billesø & Baltzer

Indholdsfortegnelse
Forord
Indledning: Fascination og lærerfaglighed

Første del: Fascinationer og fagligt skøn
1. Børns fascinationer
Børns fascinationer i en børnehave
Fascination af dans fra TV
Fascination af genstande på legeplads
Fascination af at agere en rolle
Børns fascinationer i skolen
Fascinationer i musikundervisning
Fascinationer og pædagogiske øjeblikke
2. Fascination som fænomen
Kroppen i fascinationen
Fascination og stemthed
Fascinerende objekter
Fascination: Musikalsk stemthed
Et kritisk syn på fascination
3. Fra fascination til fagligt skøn
Et naturfagligt skøn
Inspiration - fagligt skøn som begreb
Fra sygepleje til pædagogisk praksis
Fagligt skøn i et socialt rum
4. Fagligt skøn i musikpædagogisk praksis
Aktivitet: Bevægelse til musik med specialklasseelever
Bevægelse som musikpædagogisk aktivitet
Fascination af bevægelse til marchmusik
Bevægelse til musik som udtryksform
Musikken som baggrund
Sammenfatning: fagligt skøn i en kropslig dialog
Kropslige dialoger
Kropslig dialog - et andet syn på undervisning og læring?
Læring som deltagelse i musikaktiviteter
Læring i kropslig dialog med musikken
Et konkret eksempel på fagligt skøn i kropslig dialog
Et pædagogisk princip: en sammenfatning

Anden del: Fascinationer i musikundervisning med specialklassebørn
5. Kontekst og mål med projektet
Specialklassebørn i folkeskolen
Kontaktvanskeligheder
Diskurser om specialundervisning i folkeskolen
Inspiration: Et udviklingsarbejde om undervisningsdifferentiering
Erfaringer og videre pædagogiske tiltag
Den konkrete musikpædagogiske kontekst
Aspekter ved musikalske samhandlinger
Inspiration til udvikling af pædagogiske metoder
6. Temaer og samhandlinger i musikundervisning
Valg af fokus: Mikkel og Jimmy
Ligheder og forskelle i de to drenges deltagelsesmåder
Temaer i børns fascinationer
Fortællingerne
Mikkel og Jimmy: Deltagelse og personlige temaer
Tema 1: Mit yndlingsinstrument
Tema 2: Jeg kender den jo!
Tema 3: Synes du jeg var god?
Tema 4: Må jeg spille din melodi?
Tema 5: Jeg kan ikke!
Deltagelse og pædagogiske udfordringer
7. Faglige skøn i musikalske samhandlinger - med kontaktvanskeligheder
Mikkel og Jimmys kontaktvanskeligheder
Samhandling med børn med autistiske træk
Det autistiske syndrom: teorier og diagnose
Et fænomenologisk perspektiv på autisme
Mikkels deltagelse i et fænomenologisk perspektiv
Autisme og pædagogiske metoder
Anvendte metoder i musikterapi
Imitation - som pædagogisk metode
Turskift i imitation, afstemning og turtagning
Imitation med autister
Mikkel og Jimmys musikalske artikulationer
Imitation i bevægelse til musik
Mikkel imiterer Annes bevægelser
Turskift - som pædagogisk metode
Mikkels fascination af klokkespillet
Mikkel og Jimmy komponerer
Turskift: fra undervisningsform til kropslig dialog
Faglige perspektiver i det faglige skøn
De musikpædagogiske principper - en konklusion
Musikterapi eller musikpædagogik?
Sammenfatning

Tredje del: Fra det specielle til det generelle
8. Fascinationer: fælles temaer
Fælles temaer og læring
Fire temaer
Udtryk og deltagelsesmåder
Musikfaget som eksempel
9. Hvordan kan lærerens faglige skøn udvikles?
Læreren i praksis
Den forskende lærer
Forhandlinger og lærerroller i feltet
Observation med video i klasserummet
Tre forskellige indstillinger
Den naturlige indstilling
Den pædagogiske indstilling
Den videnskabelige indstilling
Forskende lærer og fagligt skøn
Sammenfatning

Litteratur
Register over billeder, figurer og eksempler
Navneregister
Stikordsregister

*** Læs uddrag af bogen