Relationer i skolen

298,00 kr.

Red. Tom Ritchie
Antologi om perspektiver på liv og læring
ISBN: 87-7842-178-0

Der har i de senere år været en stigende interesse for relationer og relationstænkning i pædagogiske sammenhænge.

Artiklerne sætter fokus på en række centrale temaer, herunder relationers betydning for lærerrollen, lærerens kompetencer og relationelle perspektiver på læring. Der inddrages forskellige kulturelle, samfundsmæssige og kritiske perspektiver på relationstemaet og dets betydning for skolen. På baggrund heraf - og for at give læseren et overblik over indholdet - er bogen inddelt i fire sektioner:
- Relation og lærerrolle
- Lærerens kompetencer
- Relationelle perspektiver på læring
- Samfundsmæssige og kritiske perspektiver på relationstænkning

Relationer i skolen henvender sig til alle, der interesserer sig for skolen, til studerende på lærerseminarier samt lærere på efteruddannelsesforløb på CVU'erne.

Relationer i skolen
Perspektiver på liv og læring
Red.: Tom Ritchie
280 sider, ill.
Billesø & Baltzer

Indholdsfortegnelse:
Forord

Relation og lærerrolle
1. Den relationsorienterede lærer af Per Schultz Jørgensen
2. Den pædagogiske relations betydning af Jonas Aspelin
3. Lærerarbejde og anerkendelse af Lisbeth Lunde Frederiksen
4. Skole-hjem samarbejde - i relationelt perspektiv af Kate Groth
5. Positive relationer i skolen af Peter Lang

Lærerens kompetencer
6. Gensidig forbundethed i skolen - gensyn med professionelle relationelle og kommunikative kompetencer af Ole Løw
7. De udsatte børn: På kanten af fællesskabet af Peter Westmark

Relationelle perspektiver på læring
8. Om anerkendelse og læring af Tom Ritchie
9. Opmærksomhed, læring og relationer af Mogens Hansen
10. Lærerrollen og relationernes betydning for elevernes læreprocesser af Søren Smidt
11. Selvet og den "psykologiske ilt" i undervisningens relationer af Jan Tønnesvang

Samfundsmæssige og kritiske perspektiver på relationstænkning
12. Post-aftraditionalisering - unges ændrede generationsforhold i dag af Thomas Ziehe
13. Pædagogik som subjektivitetsteknologi af Ulrik Goos Iversen
14. Tæt på relationspædagogikken af Benedicta Pécseli
15. Læring og vanskeligheder i én skole - flere verdener af Ole V. Rasmussen

Om forfatterne

*** Læs uddrag af bogen

*** Se brochure om bogen