Læringens og tænkningens stil

248,00 kr.

Red. Peter Andersen
Læringsstile
ISBN: 87-7842-197-7

Hvordan ved vi, at de elever eller studerende, der klarer sig bedst i uddannelsessystemet, har de bedste evner? Måske er det snarere dem, hvis måde at lære på bedst passer med den konkrete skoles eller den konkrete lærers måde at undervise på? Måske belønner lærere ubevidst de elever og studerende, der lærer og tænker som dem selv? Stilen har traditionelt været overset i skolen, men måske kan vi skabe flere succeser i uddannelsessystemet ved at fokusere mere på stile og præferencer end på evner?

I de senere år har der været en stigende interesse for, at vi hver især har vores egen læringsstil - vores egen unikke måde at lære på. Hvis vi vil sikre, at den enkelte elev eller studerende får den optimale undervisning, må vi derfor tilrettelægge undervisningen med hensyntagen til den enkeltes særlige måde at lære på.

I denne antologi vil der blive givet et overblik over de forskellige "familier" af læringsstile samt et historisk rids over stilforskningen. Antologien vil give et indblik i forskellige stilteorier (med særligt fokus på Sternberg, Kolb samt Dunn og Dunn) og de deraf følgende pædagogiske implikationer med hensyn til bl.a. undervisningsdifferentiering, undervisningens planlægning, lærerens rolle, lærings- og undervisningsstrategier, at kombinere læringsstile med andre teorier i konkrete pædagogiske udviklingsprojekter mm. Stilteoriernes muligheder og begrænsninger vil desuden nøgternt blive diskuteret og perspektiveret.

Bogen indeholder bidrag fra: Knud Illeris, Tine Nielsen, Lena Bostrøm, Peter Andersen, Mette Bunting, Claus Madsen, Jan Tønnesvang, Christian Dalsgaard, Mads Hermansen og Ole T. Lauridsen.

Læringens og tænkningens stil
- En antologi om stilteorier
Red. Peter Andersen
248 sider, ill.
Billesø & Baltzer

Indholdsfortegnelse
Introduktion og overblik over stilteorifeltet
1. Introduktion
Af Peter Andersen

2. Stilteorier - historisk udvikling og forskellige typer
Af Tine Nielsen

Indblik i tre forskellige stilteorier
3. Teorien om mental self-government - tænke-, lærings- og undervisningsstile
Af Tine Nielsen

4. Læringens stil
Om Dunn og Dunns stilteori
Af Lena Boström

5. David Kolbs teori om læringsstile
Af Knud Illeris

Læringsstile og de pædagogiske implikationer
6. Undervisningsstile og læringsstile - match eller mis-match?
Af Tine Nielsen

7. Læringsstile - i praksis
Af Lena Boström

8. Læringsstile - i et kommunalt perspektiv
Af Claus Madsen

9. At undervise med stil
Af Peter Andersen

10. Læringsstile og Personligt Knowledge Management (PKM)
Af Ole Lauridsen

11. Læringsstrategier og læringsstile
Praksis fra Skien Kommune, Norge
Af Mette Bunting

Udblik: Diskussion og perspektivering af stilteorierne
12. Motivation, talent og stil: "Hvorfor", "med hvad" og "hvordan" man kan!
Af Jan Tønnesvang

13. Læring, tænkestil, personlighed og undervisning
Af Mads Hermansen

14. Læringsstile flytter fokus fra selve læringen
Om informationsbehandling over for socialkonstruktivisme
Af Christian Dalsgaard

Om forfatterne

*** Læs uddrag af bogen

*** Se brochure om bogen