Individ, institution og samfund 2. udg.

298,00 kr.

Af Christian Aabro & Søren Gytz Olesen (red.)
- En antologi for faget
ISBN: 978-87-7842-314-6

Pædagoguddannelsen har fået et nyt fag. Det hedder "Individ, Institution & Samfund".
I denne antologi giver en række førende fagpersoner deres bud på nogle af fagets indholdselementer ud fra hver deres tematiske udgangspunkt.

Emnerne tæller bl.a. styreformer- og styringslogikker, dannelse, institutionalisering, tværinstitutionelt arbejde, etik, social ulighed, globalisering, og forvaltning af offentlige tjenesteydelser.

Antologien er opdelt i fire hovedområder:
1. Samfund og individ
2. Pædagogisk arbejde mellem økonomi, styring og ledelse
3. Om opdragelse, demokrati og medborgerskab
4. Om metoder og teori
Alle artikler berører på forskellig vis udviklingen af den pædagogiske profession, og den gennemgående tanke i dem alle er, at det pædagogiske arbejde nødvendigvis må kvalificere sig gennem opnåelsen af en faglig indsigt i netop forholdet mellem individerne, institutionerne og samfundet.

*** Se brochure om bogen i pdf-format

- En antologi for faget
336 sider, ill.
Billesø & Baltzer