Æstetiske læreprocesser

258,00 kr.

Redigeret af Kirsten Fink-Jensen & Anne Maj Nielsen
- i teori og praksis
ISBN: 978-87-7842-249-1
Målet med antologien Æstetiske læreprocesser - i teori og praksis er at inspirere undervisere til at overveje sanselige og æstetiske muligheder i deres arbejde. Bogen indeholder bidrag fra forfattere, der har tilknytning til universitetet, lærerseminarierne eller som benyttes som inspiratorer for den undervisning, der foregår disse steder

Bogen indeholder 11 artikler om æstetiske læreprocesser i så forskellige fagområder som matematik, naturfag, dansk, drama, idræt, billedkunst og musik. I artiklerne beskrives forskellige aktiviteter og situationer, hvor sanselig oplevelse og forskellige former for betydning heraf er i fokus. Det viser sig dels, at der inden for det enkelte fag er forskellige normer for, hvor vidt der lægges vægt på sanselige dimensioner i undervisningen, og dels at der er mange uventede muligheder for at arbejde med æstetiske læreprocesser i forskellige fag.

Æstetiske læreprocesser
- i teori og praksis
224 sider, ill.
Billesø & Baltzer