Psykologiske temaer

168,00 kr.

Af Carsten Nejst Jensen
Grundbog i psykologi til C-niveau. 2. udgave.
ISBN: 978-87-7842-262-0

"Psykologiske temaer" er en grundbog i psykologi, der især henvender sig til det nye C-niveau på de gymnasiale uddannelser.

Bogens indledes med et mindre tema om intelligenser og læring, som efterfølges af et omfattende tema om stabilitet og forandring i moderne menneskers liv, herunder om stress og afsluttes af et tema der hedder: Fra rødder til fødder - om gruppeprocesser, identitet og parforhold. De tre temaer dækker kernestoffet i psykologi C-niveau: socialpsykologi, udviklingspsykologi, kognition og læring samt personlighed og identitet.

Ud over lærebogsteksten indeholder bogen mindre tekster af og interviews med psykologiske teoretikere og praktikere.

Læseren får kendskab til en lang række aktuelle psykologiske teorier, som undervejs sættes i relation til de dominerende paradigmer i psykologien i dag.

Psykologiske temaer, 2. udgave
Af Carsten Nejst Jensen
200 sider, ill.
Billesø & Baltzer

Indholdsfortegnelse

Forord

Tema: Intelligenser og læring
Indledning
Psykologisk teori: Gardners teori om de mange intelligenser
Det videnskabelige grundlag for Gardners teori
Fra intelligenskvotient til intelligensprofil
Diskussion af vigtigheden af forskellige intelligenser
Psykologisk teori: Vygotskys teori om zonen for den nærmeste udvikling
Mennesker lærer sammen med andre
Diskussion af teorier om intelligenser, kognition og læring

Tema: Stabilitet og forandring i moderne menneskers liv
Indledning
Psykologisk teori: To personlighedstyper og tre stimulationsniveauer
Analyse af casene med udgangspunkt i den gennemgåede teori
Perspektiver på moderne menneskers liv
Interview: Stress kan slå ihjel
Lykken i pillen - kronik af Carsten René Jørgensen
Psykologisk teori: Margaret Mahlers teori om barnets psykiske fødsel
Symbiosen: 0 - ca ½ år
Separations- og individuationsfasen: ca ½ år - ca 3 år
Analyse af temaet med udgangspunkt i Mahlers teori
Diskussion af barndommens betydning for livet som ung og voksen
Tomasello om "9 måneders revolutionen"
Studtvivl - kronik af Mette Bauer
Psykologisk teori: Narcissistiske personlighedsforstyrrelser
Psykologisk teori: Forsvarsmekanismer
Ideer til små projektarbejder
Psykologisk teori: Højdepunktsoplevelser som led i menneskers selvrealisering
Analyse af temaet med udgangspunkt i højdepunktsoplevelser
Foreløbig sammenfatning af teorier og paradigmer i psykologien
Lidt psykologi-historie: Freuds psykoanalyse
Psykoanalyse som terapi
Psykoanalysens personlighedsmodel
Psykoanalysens faseteori
Freuds anvendelighed i dag
Psykologiske teorier om traumatiske kriser
Interview: Jeg bliver aldrig som før
Johan Cullbergs psykodynamiske teori
Akut belastningsreaktion og PTSD ifølge ICD-10
Humanistisk- og eksistenspsykologisk (krise)teori
Afsluttende bemærkninger om kriseteori
Samlet sammenfatning af temaet samt perspektivering

Tema: Fra rødder til fødder! - Om gruppeprocesser, identitet og parforhold
Psykologisk teori: Gruppeprocesser
Konformitet og lydighed
Holdninger og fordomme
Fysiske og psykiske afstande mellem mennesker
Forskellige slags grupper
Interview: På Egotrip
Psykologisk teori: Kulturel frisættelse og stammefællesskaber
Psykologisk teori: Ungdom og identitet
Interview: Kærlighed og kys og globale processer
Diskussion af fordele og ulemper ved vilkårene for unges liv i dag
Psykologisk teori: Forelskelse og kærlighed i sen-moderniteten
Hvem er det, vi forelsker os i?
Fra forelskelse til kærlighed


Litteratur
Stikordsregister

*** Læs uddrag af bogen
*** Se brochure om bogen


Bogens egen hjemmeside med opgaver, aktuelle nyheder, opdateringer og information