Pædagogiske teorier, 5. udgave

225,95 kr.

Red. Jens Rasmussen
Ny udgave af Pædagogiske teorier: Lærebog til pædagog- og lærerseminarier. Grundbog i de pædagogiske teorier.
ISBN: 978-87-7842-298-9

Snart foreligger en af seminariernes mest benyttede lærebøger i 5. udgave. Redaktionen bag den ny udgave er Jens Rasmussen, Professor, Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet

Pædagogiske teorier præsenterer teorier om og for pædagogisk praksis. Teorierne fremstilles sådan, at de er befordrende for forståelsen af pædagogiske forhold og for handling i pædagogiske sammenhænge.

I 5. udgave er en række artikler revideret og bragt up to date af redaktion og forfattere, og udgaven er udvidet med nye artikler om almen pædagogik, medborgerskabspædagogik, klasseledelse, skoleledelse, undervisningsdifferentiering, blended learning og anerkendende pædagogik.

Bogen henvender sig til pædagoger, lærere og studerende ved pædagog- og læreruddannelserne.

Teorier kan man tilegne sig, men de skal afprøves i praksis. Derfor er det vigtigt, at den studerende allerede under indlæringen selv overvejer, hvordan teorierne kan anvendes.

Pædagogiske teorier, 5. udgave
Red.: Jens Rasmussen
318 sider, ill.
Billesø & Baltzer

Indholdsfortegnelse:
Forord

Kapitel 1 Almen pædagogik - pædagogikkens grundlæggende spørgsmål af Alexander von Oettingen

Kapitel 2 Medborgerskabspædagogik - et konfliktfelt af Hans Dorf

Kapitel 3 Udvikling, lære- og undervisningsvirksomhed - eksemplificeret ved to drenges udvikling af motiver af Mariane Hedegaard

Kapitel 4 Waldorfpædagogikken - en indføring i Rudolf Steiners pædagogik af Poul Svendsen

Kapitel 5 Celestin Freinets pædagogik af Poul Svendsen

Kapitel 6 En behavioristisk og adfærdsmodificerende pædagogik af Niels Bjerre Andersen

Kapitel 7 Teorier om kognitiv udvikling som inspiration for pædagogikken af Hans Vejleskov

Kapitel Radikal og operativ konstruktivisme af Jens Rasmussen

Kapitel 9 Klasseledelse af Per Fibæk Laursen

Kapitel 10 Skoleledelse af Lars Qvortrup

Kapitel 11 Mesterlære som læringsform af Klaus Nielsen

Kapitel 12 Tosprogethedspædagogik af Anne Holmen

Kapitel 13 Den lærende organisation af Lars Qvortrup

Kapitel 14 Tænkningens og læringens stil - forskellige måder at tænke og lære på af Peter Andersen

Kapitel 15 Howard Gardners intelligensteori og pædagogik af Hans Henrik Knoop

Kapitel 16 Læseundervisning - teorier og indsigt af Carsten Elbro

Kapitel 17 Undervisningsdifferentiering af Jens Rasmussen

Kapitel 18 Blended learning af Karsten Gynther

Kapitel 19 Anerkendelse i pædagogikken af Tom Richie

Hvem er forfatterne?

 

 

*** Se brochure om bogen