De mange veje mod inklusion

298,00 kr.

Red. Tom Ritchie
- Metoder og tilgange i pædagogers praksis
ISBN: 978-87-7842-329-0

Inklusion er blevet et uomgængeligt begreb i den pædagogiske debat i Danmark i dag, og ifølge lovgivning på området er kommunerne forpligtet til at arbejde med inklusion i deres institutioner. Som følge af denne nationale satsning er der opstået et stort behov for viden og kompetencer, således at personalet i institutionerne bliver i stand til at løfte opgaven.

I denne forbindelse har pædagoger længe efterlyst metoder og konkrete tilgange, der kan bruges til fremme inklusion. Derfor denne bog, som henvender sig til pædagoger, pædagogstuderende, daginstitutionsledere, studerende i efter- og videreuddannelsesforløb og andre, der interesserer sig for inklusion og dens implementering i praksis.

I bogen præsenteres en række metoder og konkrete tilgange, som kan bruges til at fremme udvikling af inkluderende miljøer i daginstitutioner. Ud fra en række temaer og med afsæt i forskellige teoretiske tilgange giver konkrete bud på, hvordan man som pædagog kan arbejde på metodeniveau med inklusion i praksis.

Forfattere: Lena Basse, Peter Berliner, Ole Henrik Hansen, Mathilde Nyvang Holstrup, Alex Madsen, Lene Nyboe Maltzahn, Chrisstina Munck, Margit Margrethe Nielsen, Torben Næsby, Janne Olsson, Lars Qvortrup, Tom Ritchie og Üzeyir Tireli

De mange veje mod inklusion
Red.: Tom Ritchie
288 sider, ill.
Billesø & Baltzer
 

*** Se brochure om bogen i pdf-format