Børns liv og læreprocesser i det moderne samfund

298,00 kr.

Red. Peter Østergaard Andersen og Hans Henrik Knoop
Antologi med fokus på barnets udvikling fra 0-12 år. Hvad er barnets forudsætninger, og hvordan lærer det? Anvendes som lærebog på pædagog- og lærerseminarier.
ISBN: 87-7842-096-2

Forældre afkræves større og større fleksibilitet fra arbejdsmarkedet. Børns livsvilkår undergår dramatiske ændringer i vor tid. medens de samlende normer i samfundet eroderer.
En tredjedel af alle danske børn oplever deres forældre gå fra hinanden.
Denne bog søger både at sætte lys på den store og den mere nære kontekst for nutidens børn, samtidig med at den giver forskellige skarpe bud på, hvordan børn grundlæggende er. Der fokuseres på børn i alderen 0-12 år.
Bogen er komponeret som en antologi af nye danske tekster, samt tre tekster af fremtrædende amerikanske forskere, der belyser udvalgte aspekter af børnenes liv og læreprocesser.
Forfatterne viser, hvorledes man kan analysere em række problemstillinger, snarere end blot at hævde, hvorledes man skal tænke og gøre. Det er et bevidst valg, at bogen sigter imod at styrke og bidrage til at videreudvikle den pædagogiske teori snarere end at fortsætte med at gentage og befæste nogle politiske og ideologiske positioner.
Bogen er disponeret i fire dele: "Børns liv, læring og udvikling", "Børns liv og pædagogik", "Forvaltning og pædagogik" og "Forskning i børns liv og læreprocesser".

Børns liv og læreprocesser i det moderne samfund
Red.: Peter Østergaard Andersen og Hans Henrik Knoop
328 sider, stort format
Billesø & Baltzer

Indholdsfortegnelse:
Forord
Børns liv, læring og udvikling
Indledning
1. Hans Henrik Knoop: Børns liv og læring
2. Howard Gardner: Tre forskellige betydninger af intelligens
3. William Damon: Et nyt, men hævdvunden, syn på barnets moralske udvikling
4. Mihaly Csikszentmihalyi: Kontekster for optimal udvikling i barndommen
5. Hans Henrik Knoop: Børn og maskiner
6. Hans Henrik Knoop: Børns indflydelse og møde med magt

Børns liv og pædagogik
Indledning
7. Peter Østergaard Andersen: Barndom og børneliv
8. Tomas Ellegaard: Perspektiver og problemer i studiet af social ulighed i småbørns institutionsliv
9. Bolette Moldenhawer: "Vi sprogstimulerer jo hele tiden". Eller diskursen om det pædagogiske arbejde med etniske minoritetsbørn i daginstitutionen
10. Kirsten Nøhr: Ethvert barn er enestående - og mødet med det er lærerens og pædagogens privilegium
11. Ebbe Vestergaard: Didaktik - hvad er det?
12. Ebbe Kromann: Didaktik og rum

Forvaltning og pædagogik
Indledning
13. Lejf Moos: Evaluering og dokumentation i pædagogiske institutioner
14. Maja Plum: Mellem forvaltning og pædagogik
15. Peter Østergaard Andersen: Socialpædagogik og risiko

Forskning i børns liv og læreprocesser
Indledning
16. Gitte Lyng Rasmussen: Barneperspektiv - i forskning og praksis
17. Marianne Høyen: Børns trivsel set gennem kvantitative briller
18. Lars Jakob Muschinsky: Teoretiske konsktruktioner af barndom
19. Peter Østergaard Andersen og Jan Kampmann: Om at undersøge børneliv
Om forfatterne

*** Læs uddrag af bogen

*** Se brochure om bogen

Titel Type Størrelse Download
Boerns-liv-og-laereprocesser-smagsproeve.pdf PDF 85.22KB Download