Albert Einstein - vores største geni

-
Fysikeren Einstein var ikke tilfreds med at forstå, hvordan man kan bestemme en genstands hastighed, når man kaster den. Han ville begribe det ubegribelige og bestemme lysets hastighed. Det lykkedes for ham. Siden 1905 har teorien om lysets konstante hastighed i det tomme rum været gældende.
ISBN: 87-7842-154-3

Introduktion til relativitetsteorierne. I 2005 er det hundrede år siden, at Albert Einstein fremsatte sin specielle relativitetsteori om lysets hastighed i det tomme rum. Galilei havde allerede bestemt genstandes hastighed, men hvordan skulle man bestemme hastigheden for det uhåndgribelige lys? Senere fremsatte Einstein en almen relativitetsteori om tyngde-kraft og acceleration. Bogen har et større biografisk afsnit om Einstein og myterne om ham.

Albert Einstein
- vores største geni
64 sider, ill.
Billesø & Baltzer

Indholdsfortegnelse
1. del
Hvad er relativitet?
Den specielle relativitetsteori
Den almene relativitetsteori

2. del
En anderledes mand?
Et omvandrende geni?
Hjerneobduktion
Myten om den store Albert

3.del
Skøre, vanvittige idéer!
E=mc2
Langevins mærkelige tvillinger
Maraton - risten

***
Læs uddrag af bogen