Legathåndbogen Uddannelse 2020 BOG

299,95 kr.

Af Per Billesø og Berit Jylling
Ønsker du et studieophold i udlandet eller et legat i Danmark? Så Køb denne samlede fortegnelse over legater og fonde for uddannelsessøgende.

ISBN: 9788778424570

Legathåndbogen uddannelse 2020 BOG

Samlet og opdateret fortegnelse over alle søgbare legater og fonde for uddannelsessøgende. Der skelnes mellem legater med og uden ansøgningsfrist. Legater med frist er opstillet månedsvis, medens legater uden ansøgningsfrist er opstillet alfabetisk. Mulighed for henvisning til legater, der omtaler studieophold under afsnittet: "Udland og studieophold". Information om adresser, legatstørrelser, betingelser, ansøgningsfrister samt uddelingstidspunkter. Navne- og stikordsregister. Altid med legatbestyrelsernes opdaterede oplysninger.
Gode råd til ansøgningen og oplysning om reglerne vedr. legaters indflydelse på skat og SU.

Klik her og se edb-program-udgaven på cd-ROM/USB stick til Windows PC

Klik her og se Legathåndbogen uddannelse som e-bog til Windows og Mac

 

Legathåndbogen uddannelse 2020

32. udgave
Af Per Billesø og Berit Jylling
232 sider.