Legathåndbogen uddannelse CD-ROM/USB 2020

299,95 kr.

Legathåndbogen Uddannelse 2020 CD-ROM/USB

ISBN: 9788778424594

Edb-program-udgaven på CD-ROM/USB stick til Windows PC.
Ønsker du elektronisk adgang til søgning af legater og fonde for uddannelsessøgende. Så er USB-udgaven med diverse søgefaciliteter en god løsning.
Alle uddannelseslegater, også legater, der ikke kan søges samt lister over nedlagte og sammenlagte legater. Dækker alle områder fra folkeskolen til de videregående uddannelser. Få oplyst adresser, legatstørrelser, ansøgningsfrister og uddelingstidspunkter samt betingelser. Nye registre - nu også studieophold, udlandsophold og rejser samt navne- og stikordsregister. Svarer i opbygning til den trykte udgave, men har også online hjælp i programmet og fuldtekstsøgning med bl.a. trunkering, kombinationssøgning og notefunktion. Den mest omfattende og nyeste uddannelseshåndbog på USB. Dog er Vejviser til legater og fonde større med alle slags legater. Altid med legatbestyrelsernes opdaterede oplysninger.

Klik her og se bogudgaven

 

 

Legat Håndbogen uddannelse CD-ROM/USB 2020
22. udgave
Windows XP/7/Vista/10
Af Per Billesø og Berit Jylling
Billesø & Baltzer