Læs mere om legater

Velkommen til legater og fonde fra Billesø & Baltzer
med nye 2020 udgaver


Vejviser til legater og fonde
Fortegnelse over alle legater og fonde.
 
25. udgave


12 emneområder: Bl.a. social, sygdom, uddannelse, forskning, familie, kultur, sport, miljø, fribolig og udlandsophold. Adresser, ansøgningsfrister, navne- og stikordsregister.

Vejviser til legater og fonde på CD-ROM og USB stick. 
22. udgave

Edb-program-udgaven på CD-ROM og USB stick til Windows PC
Samlet og opdateret information om alle legater og fonde. Herunder de sammenlagte og nedlagte.


Den elektroniske udgave af Vejviser til Legater og fonde indeholder alle legater og fonde. Også legater som ikke kan søges. Endvidere findes en fortegnelse over navne på nedlagte og/eller sammenlagte legater, så man undgår at søge disse, hvis man finder dem i gamle udgaver. Find listen i indholdsfortegnelsen under punktet "Nedlagte legater".
Svarer i opbygning til den trykte udgave, men har også On-line hjælp i programmet og fuldtekstsøgning med bl.a. trunkering og kombinationssøgning.


Legathåndbogen Uddannelsesse 32. udgave
Samlet og opdateret fortegnelse over alle legater, fonde og kollegier for uddannelsessøgende.

Der skelnes mellem legater med og uden ansøgningsfrist. Legater med frist er opstillet månedsvis, medens legater uden ansøgningsfrist er opstillet alfabetisk. Mulighed for henvisning til legater, der omtaler studieophold under afsnittet: "Udland og studieophold". Information om adresser, legatstørrelser, betingelser, ansøgningsfrister samt uddelingstidspunkter.
Gode råd til ansøgningen og oplysning om reglerne vedr. legaters indflydelse på skat og SU.
"Forældrekøb" af ejerlejlighed til studerende er ret udbredt. Håndbogen ser nærmere på fordele og ulemper ved ordningen.
Navne- og stikordsregister. Fortegnelse over samtlige kollegier med information om størrelse, faciliteter m.m. Altid med legatbestyrelsernes opdaterede oplysninger.


Legathåndbogen. Uddannelse - 23. udgave
CD-ROM og USB stick. til både Windows og Mac.

Edb-program-udgaven på CD-ROM og USB stick til Windows PC

Samlet og opdateret information om alle legater og fonde.

Svarer i opbygning til den trykte udgave, men omfatter samtlige legater, også de ned- og sammenlagte samt de der ikke kan søges. Der er mulighed for On-line hjælp i programmet og fuldtekstsøgning med bl.a. trunkering, kombinationssøgning og
notefunktion. Altid med legatbestyrelsernes opdaterede oplysninger.

Gode råd til effektiv søgning af fonde og legater:
- Anvend kun de nyeste opslagsværker. Gamle udgaver har gamle informationer.
- Læs hele legatbeskrivelsen og skriv en personlig ansøgning, der dækker formål og fundats. Kopier adresse og legattekst direkte fra CD-ROM til din ansøgning, så du undgår fejl i adressen og kan anvende teksten fra legatets fundats.
- Vedlæg evt. personlige oplysninger (årsopgørelse, kopi af studiekort, lægeattest, karakterudskrift, anbefaling fra lærer/rektor el. lign.)
- Vedlæg svarkuvert, hvis der kræves ansøgningsskema.

Bøger og
CD-ROM/USB'er

Billesø & Baltzer har udgivet:

 

Den trykte bog
Vejviser til legater og fonde (BOG)
indeholder alle legater, der kan søges. Bogen er også inddelt i emneområder og
der findes flere opslagsregistre, bl.a. register over legater til rejser og
studieophold i udlandet. 642 s. (stort format), 1.299,00 kr.

Den elektroniske udgave
elektroniske udgave af Vejviser til legater og fonde er mere omfattende end den trykte "Vejviser til legater og fonde". Alle legater er medtaget, også selvom legatet ikke kan søges. Den elektroniske bog er inddelt i 12 emneområder, og alle legater er forsynet med et eller flere af disse emneord.
De 12 emneområder er: Social/sygdomsbekæmpelse, Uddannelsessøgende, Forskning og undervisning, Familie, Kultur, Sport, Miljø, Fribolig og driftsstøtte, Kirkelig og religiøse formål, Erhvervsmæssige formål, Faglige formål og Udland, studieophold, rejser. Pris 1.299,00 kr.

Den trykte bog
Legat Håndbogen Uddannelse (BOG) indeholder alle legater om uddannelse. 232 s., 299,95 kr.

Den elektroniske udgave
Legat Håndbogen - Uddannelse
CD-ROM/USB
er mere omfattende end den trykte bog. Alle uddannelseslegater er medtaget, også selvom legatet ikke kan søges. Pris 299,95 kr.

 

Vejviser til legater og fonde samt Legathåndbogen Uddannelse m.fl. kan også købes som e-bøger.