Hitlers ubådsbaser

-
Af Jak P. Mallmann Showell
De allieredes påstand om, at de nazistiske ubådsbaser blev bygget af slaver, var ifølge forfatteren ren krigspropaganda.
ISBN: 87-7842-140-3

"Hitlers ubådsbaser" er det første værk på dansk med detaljeret gennemgang af de tyske ubådsbaser, deres opførelse og endelige skæbne. Alene i Frankrig brugte Hitler 4,4 millioner m3 beton til bunkere, som med 3½ meter tykke lofter var bygget til at modstå de allieredes bombeangreb.

Bogen indledes med topografiske skitser over basernes placering og et generelt afsnit om arbejdsstyrken, bunkerne og de mænd, som stod i spidsen. Dr. Fritz Todt, en ingeniør, som tidligere havde stået for store vejanlæg, blev i 1938 udnævnt af Hitler til at lede "Todt-organisationen" og dermed det kæmpe projekt, som opførelsen af baserne var. Det var en organisation uden officiel betegnelse, direkte under Hitler, og med ansvar for forsvaret af det tredje riges vestvold. Todt blev ved sin tidlige død efterfulgt af rustningsminister Albert Speer.

Forfatteren fortæller levende om vilkårene for opførelsen af bunkerne i Tyskland, Frankrig og Norge. Forhold som mudret jordbund og tidevand gjorde ofte arbejdet vanskeligt, og senere blev det endnu sværere på grund af materialemangel og luftalarmer. De allieredes bombardementer var dog ikke nogen reel trussel mod bunkerne før 1944, hvor en ny og mere effektiv type bombe blev kastet. Showell mener, at mange af de bombardementer, som skulle jævne ubådsbaserne med jorden, i stedet dræbte et stort antal civile. Operation "Gomorrah" var et allieret bombetogt over Hamborg i juli 1943. Her døde der på kort tid lige så mange, som der blev dræbt i Storbritannien under hele krigen.

Sidst i bogen findes en oversigt over de enkelte bunkeres størrelse samt en omfattende, kommenteret bibliografi.

Over hundrede historiske fotos fra ubådsarkiverne giver en fornemmelse af, hvor store anlæg, der egentlig var tale om, og den umenneskelige indsats det må have kostet at opføre dem.

Titlen er udsolgt.

Hitlers ubådsbaser
Af Jak P. Mallmann Showell
176 sider, ill.
Billesø & Baltzer

Indholdsfortegnelse
Tak
Kort
Indledning
1. UBÅDSBUNKERNE
Folkene, der byggede dem
Konstruktionsfasen
Bygningerne
Støttestaben
Indflytningen
2. ATLANTENS OG ØSTERSØENS BASER OG DERES UBÅDSBUNKERE
Norge (Trondheim og Bergen)
Kiel
Hamburg
Bremen
Helgoland
Brest
Lorient
St. Nazaire
La Palice
Bordeaux
3. ØDELÆGGELSEN
Det kontroversielle spørgsmål
Bunkerne sønderbombes
Angrebet på St. Nazaire
4. BUNKERNES DIMENSIONER

*** Læs uddrag af bogen