Job, rejse og uddannelse i udlandet

128,00 kr.

Af Dorte Klingelhöfer og Per Billesø
Uddannelse i udlandet?
ISBN: 87-7842-004-0
Bogen forsøger at belyse de overvejelser en person bør gøre sig, inden han eller hun søger til udlandet.
Bogen kan benyttes som opslag om konkrete emner eller som en inspiration til at tænke internationalt, i nye og utraditionelle baner.
Håndbogen henvender sig til alle, der vil til udlandet i en kortere eller længere periode, hvadenten det drejer sig om en international studentereksamen, en hel uddannelse, studieophold, arbejde eller rejse.

Job, rejse og uddannelse i udlandet
Af Dorte Klingelhöfer og Per Billesø
128 sider, ill.